Hulladékgazdálkodás

Révhajózás

Létesítményüzemeltetés

Temetőfenntartás

Határkikötő

Építőipari kivitelezés

LOMTALANÍTÁS

Házhoz menő lomtalanítás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a közterület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást a lakosság igénybejelentése alapján, előre egyeztetett napon végezzük el.

Társasházak esetében a társasház közös képviselőjével egyeztetett időpontban végezzük el a begyűjtést.

Igénybejelentés módja: személyesen az ügyfélszolgálatunkon! A kitöltött regisztrációs lapot a Dózsa Gy. u. 31. szám alatt kell leadni. A lomtalanításhoz tartozó igénybejelentés akkor tekinthető véglegesnek, amikor az ügyfél az aláírt regisztrációs lapot leadta!   

A lomtalanítást csak az veheti igénybe, akinek nincs díjhátraléka (2016. április 30-ig)!

A lomtalanítást 2016.10.14–ig lehet megrendelni!

Milyen hulladékot helyezhet ki?

Lomhulladék fogalma (2012. évi CLXXXV. törvény): az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. (Amennyiben a lomtalanítás során a fogalomtól eltérő típusú hulladék is konténerbe kerül, az elszállítás díjköteles!)

NEM TARTOZIK A LOMTALANÍTÁS KÖRÉBE továbbá a(z)

  • növényi és állati hulladék, építési- bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék
  • elektromos és elektronikai készülék
  • veszélyes hulladék
  • akkumulátor
  • festékmaradék
  • gumiabroncs
  • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói, vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Elérhetőségek

Központ:

7700 Mohács

Szabadság u. 17.

Tel: 69/305-183

 Fax: 69/305-182

Ügyfélszolgálat:

7700 Mohács

Dózsa Gy. u. 31.

Tel: 69/510-074            

69/510-076

Fax: 69/301-155

ugyfelszolgalatkukacmvgv.hu

Panaszbejelentés

Nemzeti Fogy. Hatóság

Ipari Park /Inkubátorház/

Tel: +36 69 511-260

Mob.: +36 20 231-4783

Szelektív hulladékgyűjtés

Partnerek